Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1707 z dnia 13 kwietnia 2022r.
Powołanie Szkolnych Kół Rowerowych (SKR) w płockich szkołach

Leszek Brzeski
Imię i nazwisko
                                                                                                                                                                      30.03.2022 r.
                                                                                                                                                    data złożenia interpelacji

                                                                      I N T E R P E L A C J A
Przedmiot, temat interpelacji: Powołanie Szkolnych Kół Rowerowych (SKR) w płockich szkołach

    Bardzo proszę o wsparcie Dyrektorów płockich szkół, aby mogli wspólnie z nauczycielami powołać (SKR) oraz wspierać finansowo ich działanie.

     Jazda na rowerze z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Sprzyja temu rozwój infrastruktury rowerowej (ścieżki i trasy rowerowe), większa świadomość o potrzebie aktywności fizycznej i dbałość o środowisko naturalne. Bardzo zachęcam do korzystania z roweru, szczególnie w obszarach miejskich na kilku lub kilkunastokilometrowych odcinkach. Używanie samochodu ograniczmy do niezbędnych i koniecznych wyjazdów. Takimi działaniami zmniejszymy korki uliczne i poprawimy jakość powietrza.  
    Niestety wraz z większa liczbą jeżdżących rowerami wzrasta również ilość kolizji i wypadków, których uczestnikami są rowerzyści, często z winy kierujących rowerem.
    Powołanie w szkole Szkolnego Koła Rowerowego (SKR) oraz prowadzenie zajęć pod kątem bezpiecznej jazdy rowerem pogłębi i utrwali wiedzę nabytą na lekcjach zgodnie z programem nauczania. Zachęci również uczniów do udziału w wycieczkach i rajdach rowerowych, co pozytywnie wpłynie na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.
    Nadmieniam, iż Szkolne Koło Rowerowe powołaliśmy w Zespole Szkół Technicznych. Chcemy współpracować z innymi płockimi szkołami, służyć doświadczeniem i wspólnie organizować wyjazdy rowerowe.
                                                                                                                   /-/ Leszek Brzeski
                                                                                                                  Radny Rady Miasta PłockaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (środa, 13 kwietnia 2022, godzina 10:34)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 342
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 kwietnia 2022, godzina 12:53
  • Historia aktualizacji

  • 27 kwietnia 2022, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
    13 kwietnia 2022, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu