Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-08-23 / 1351
Temat: W sprawie niezgodnego z prawem zwalniania pracowników Urzędu Miasta Płocka i jednostek organizacyjnych miasta Płocka.

Interpelacja 1351

Zenon Sylwester Wiśniewski

Płock, 22.08.2004 r.

I N T E R P E L A C J A

Temat: W sprawie niezgodnego z prawem zwalniania pracowników Urzędu Miasta Płocka i jednostek organizacyjnych miasta Płocka.

Uzasadnienie:
Wobec zwolnionych 150 osób z Urzędu Miasta Płocka przez Prezydenta Mirosława Milewskiego proszę o szczegółowy opis każdej ze spraw w której Prezydent Miasta Płocka przegrał z odwołującymi się od jego decyzji pracownikami w sądzie pracy (chodzi o prawomocne wyroki). W związku z informacjami o wygrywanych sprawach byłych pracowników Urzędu Miasta Płocka i jednostek organizacyjnych gminy Płock proszę o podanie zasądzonych kwot na rzecz ich niesłusznego zwolnienia z pracy.

Pytania:
1. Podać z jakich środków budżetowych finansowane są te świadczenia?
2. Czy przegrane sprawy nie mają wpływu na funkcjonowanie i pracę Urzędu Miasta Płocka?
3. Czy prawdą jest że były dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej Pan Jacek Boniecki wygrał sprawę z Prezydentem Płocka? Jakie ta sprawa będzie niosła za sobą skutki finansowe?
4. Czy prawdą jest że były dyrektor Pan Marek Kubasik wygrał sprawę z Prezydentem Płocka? Jakie będą skutki finansowe tego procesu?
5. Jaki jest wynik w sądzie pracy z Panią Krystyną Jędrzejewską, byłym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego? Czy prawdą jest że sąd zasądził tytułem odszkodowania 100.000 złotych na rzecz poszkodowanej- byłego PINB?
5. Czy prawdą jest że sprawę w sądzie przeciw pracodawcy- Prezydentowi Płocka, wygrała Pani z Wydziału Zamówień Publicznych kierująca pracami dwóch komisji przetargowych (unieważnionych przez Prezydenta) na wyłonienie wykonawcy na budowę dróg dojazdowych do nowego mostu? Co było powodem rozwiązania z nią umowy o pracę?
6. Proszę podać na jakie stanowiska zostały przyjęte 217 osób przez Prezydenta Płocku do pracy w Urzędzie Miasta Płocka.
7. Czy jest to przykład poszanowania prawa i sprawiedliwości przez Prezydenta Płocka Pana Mirosława Milewskiego

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godzina 07:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 067
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji