Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1328 z dnia 31 marca 2021r.
Odszkodowania dla mieszkańców ul. Gmury

                                                                                                                                                   Płock, dn. 31.03.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                  INTERPELACJA


dot. odszkodowań dla mieszkańców ul. Gmury

W związku z interwencją ze strony mieszkańców w sprawie braku otrzymania odszkodowań po zalaniu ich nieruchomości proszę o natychmiastowe wyjaśnienie sprawy dlaczego do dnia dzisiejszego nie został wysłany wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wypłatę odszkodowań.
Z informacji udzielonych mi w dniu dzisiejszym przez Pana Dyrektora MOPS, komisja powołana przez Prezydenta do oszacowania strat mieszkańców ul. Gmury wykonała swoją pracę. Według słów mieszkańców komisja wizytowała ich domy na początku marca. Natomiast według tłumaczenia Pana Dyrektora były 2 nieruchomości do których było utrudnione wejście m.in. zalana piwnica. W takich sytuacjach miasto powinno wesprzeć właścicieli pomagając w oczyszczeniu nieruchomości, wypompować wodę za pośrednictwem Straży Pożarnej. Teraz wszyscy mieszkańcy muszą czekać już blisko miesiąc na to, aby komisja zakończyła pracę.
Niektórzy mieszkańcy nie wrócili do swych domostw, z uwagi na brak środków na remont, np. nie mają środków na naprawę zalanego pieca grzewczego, co uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. Stąd dziwi mnie taka zwłoka ze strony Urzędu Miasta Płock i MOPS w Płocku.
Proszę w związku z tym o przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac powołanej komisji, z uwzględnieniem składu powołanych osób, daty powołania komisji, poszczególnych prac z terminami wizytowania nieruchomości, w jakich terminach nastąpiło szacowanie strat przez komisję – data przygotowania protokołu, kiedy – dokładna data -  zostanie wysłany wniosek do Wojewody Mazowieckiego.


                                                                                                                                 Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 06 kwietnia 2021, godzina 10:21)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 1 066
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 09 kwietnia 2021, godzina 09:45
  • Historia aktualizacji

  • 09 kwietnia 2021, godzina 09:45 Aktualizacja dokumentu
    06 kwietnia 2021, godzina 10:22 Aktualizacja dokumentu