Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-24 / 737
Obsługa prawna w Urzędzie

Płock, 23.11.2015Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. obsługi prawnej w urzędzie

Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie zatrudniony został w Urzędzie Miasta Płocka  Radca Prawny Pan Mariusz Grzechowiak, skoro obsługę prawną w Urzędzie Miasta Płocka prowadzi Kancelaria Pana Krzysztofa Świętkowiaka?
Proszę o przedstawienie  kosztów, jakie poniosło i ponosi Miasto z tytułu zatrudnienia dodatkowego radcy prawnego, jaki jest zakres jego prac, a także wnoszę o wyjaśnienie dlaczego prac tych nie można było powierzyć radcom, z którymi umowy zawarła Kancelaria Pana Świętkowiaka?
Jakie koszty według pierwotnego planu Miasto Płock miało ponieść w 2015 roku na obsługę prawną, a jakie wydatkowano na dzień dzisiejszy.

Uzasadnienie
Jako członek Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej z punktu widzenia dbałości o finanse Miasta Płocka istotne dla mnie są dane związane z ewentualnym dodatkowym zwiększeniem kosztów w danym paragrafie, a przede wszystkim zasadnością podejmowania kolejnych wydatków.
Dlatego wnioskuję o przedstawienie danych, które są niezbędne w bieżącej pracy radnego.


/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 24 listopada 2015, godzina 11:21)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 284
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji