Eryk Smulewicz / 2007-07-27 / 349
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby Towarzystwa Przyjaciół Małachowianki oraz ZHP w sprawie nadania imienia jednej z ulic w Płocku zlokalizowanej przy Towarzystwie Naukowym Płockim im. Jakuba Chojnackiego.

Interpelacja  349  

Eryk Smulewicz
Imię i nazwisko

27.07.2007r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby Towarzystwa Przyjaciół Małachowianki oraz ZHP w sprawie nadania imienia jednej z ulic w Płocku zlokalizowanej przy Towarzystwie Naukowym Płockim im. Jakuba Chojnackiego.

 

Uzasadnienie interpelacji: Jakub Chojnacki był wieloletnim prezesem TNP i przyczynił się do znacznego rozwoju TNP.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Eryk Smulewicz
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 31 lipca 2007, godzina 09:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 367
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji