Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2094 z dnia 30 marca 2023r.
Parking przy ul. Sienkiewicza 47

                                                                                                                                         Płock, dn. 28.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                 INTERPELACJA

dotyczy parkingu  przy ul. Sienkiewicza 47


Parking należy do s-ki Inwestycje Miejskie, nie jest to jednak tylko i wyłącznie sprawa s-ki, która w 100% utrzymywana jest z pieniędzy Płocczan, otrzymuje środki w ramach podwyższenia kapitału właśnie z budżetu miasta Płocka. Natomiast pytanie co do trafności i efektywności w zarządzaniu tą spółką należy do prezydenta, który pełni nadzór i jest właścicielem. Tym samym sam deleguje tam członków rady nadzorczej i wskazuje członków zarządu. Nie jest zatem niezasadne pytanie kierowane do prezydenta Nowakowskiego w zakresie działania tej spółki.
Co zatem z parkingiem, który nie działa od VI.2020 roku? Jakie poczyniono wydatki inwestycyjne na przygotowanie tego parkingu - teren, koszty montażu szlabanu, kas do wydawania biletów, podatki?
Tym samym proszę o przedstawienie wpływów z tytułu biletów za parkowanie od momentu otwarcia czyli XI/16 do zamknięcia VI/20.
Czy prezydent analizuje bilans dokonywanych inwestycji przez s-ki, które podlegają właścicielowi ?
Jaka jest dalsza przyszłość tego terenu, kiedy podjęte zostaną decyzje, czy przeznaczenie zgodnie z informacjami ze strony mediów idzie w stronę budowy budynku – na wynajem, czy na sprzedaż?
Czy Inwestycje Miejskie staną się kolejną spółką do budowy mieszkań?

                                                                                                                   Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 30 marca 2023, godzina 15:32)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 508
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 kwietnia 2023, godzina 12:11
  • Historia aktualizacji

  • 14 kwietnia 2023, godzina 12:11 Aktualizacja dokumentu
    30 marca 2023, godzina 15:34 Aktualizacja dokumentu