Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o usunięcie zbędnych gałęzi i konarów drzew usytuowanych wzdłuż m.in. ulicy Góry, Ciechomickiej i Kutnowskiej zagrażających biegnących obok trakcjom elektrycznym.

Barbara Smardzewska – Czmiel21. 05.2003
   I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat  interpelacji: Proszę o usunięcie zbędnych gałęzi i konarów drzew usytuowanych wzdłuż  m.in. ulicy Góry, Ciechomickiej i Kutnowskiej zagrażających biegnących obok trakcjom elektrycznym.
Uzasadnienie interpelacji: -
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: budżet miasta.Załączniki:         -Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:        -

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji