Arkadiusz Iwaniak / 2005-06-28 / 1322
Przedmiot, temat interpelacji: Remont mostu na rzece Słupiance w ciągu ulicy Pocztowej.

Interpelacja 1322

Arkadiusz Iwaniak

28.06.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Remont mostu na rzece Słupiance w ciągu ulicy Pocztowej.
Proszę o przedstawienie kilku informacji
1.Jak wygląda na dzień dzisiejszy zaawansowanie prac związanych z remontem? MZD poinformowało RMO Borowiczki, iż w 2005 roku zostanie w/w remont przeprowadzony.
2.Czy „zły stan konstrukcji” mostu dopuszcza zwiększenie obciążenia mostu przez pojazd o masie całkowitej 15 ton? Po interwencjach mieszkańców zmieniono z 15 ton do 8 ton dopuszczalną masę pojazdów które poruszają się ulicą Pocztową, tak więc i mostem na rzece Słupiance.
3.Jaki zakres prac przewidziano w zadaniu Remont mostu na rzece Słupiance?
4.Czy w/w zadania nie należy połączyć z budową chodnika na ulicy Pocztowej?

Uzasadnienie interpelacji: -

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: Pismo MZD-DE 7040/624/03 z dnia 26.02.03 oraz MZD-DE 7040/3361/04 z dnia 3.08.2004.

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Arkadiusz Iwaniak

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 01 lipca 2005, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 751
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji