Artur Jaroszewski / 2007-03-07 / 94
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, czy w ramach umieszczonego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej” (z terminem realizacji 2007-2009) przewidziana jest również budowa około 50-metrowego odcinka ulicy Morelowej od skrzyżowania z ulicą Chmielną w kierunku południowym, przy którym usytuowane są wjazdy na posesje oznaczone adresami Chmielna 29, Chmielna 29a, Chmielna 29b, Chmielna 29c, Chmielna 29d, Chmielna 29e.

Interpelacja 94

Artur Jaroszewski

28.02.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

 Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację, czy w ramach umieszczonego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej” (z terminem realizacji 2007-2009) przewidziana jest również budowa około 50-metrowego odcinka ulicy Morelowej od skrzyżowania z ulicą Chmielną w kierunku południowym, przy którym usytuowane są wjazdy na posesje oznaczone adresami Chmielna 29, Chmielna 29a, Chmielna 29b, Chmielna 29c, Chmielna 29d, Chmielna 29e.
 

Uzasadnienie interpelacji: Przy przedmiotowym odcinku ulicy Morelowej usytuowanych jest 6 domów z adresami Chmielna 29 – Chmielna 29e. Ponieważ ulica Morelowa posiada na tym odcinku pełną infrastrukturę podziemną, wydaje się logicznym, aby jednocześnie z budową ulicy Chmielnej wykonać łączący się  z nią niewielki fragment ulicy Morelowej.
 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 08 marca 2007, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 996
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji