Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1902 z dnia 07 listopada 2022r.
Nieprawidłowości przy realizacji inwestycji drogowej ul. Boryszewskiej

                                                                                                                                                        Płock, dn. 4.11.2022
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                        INTERPELACJA


Dot. nieprawidłowości przy realizacji inwestycji drogowej ul. Boryszewskiej

W październiku 2020 Miejski Zarząd Dróg i Wodociągi Płockie przystąpili do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Boryszewskiej”. Budżet na tę inwestycję wynosił blisko 3,4 mln zł. Przebudowa ulicy obejmowała odcinek pomiędzy ul. Urodzajną, a skrzyżowaniem z ulicą Żyzną. Zadanie realizował MZD natomiast Wodociągi Płockie współfinansowały budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
Już na początku 2021 roku mieszkańcy ulicy Boryszewskiej poprosili mnie, jako radną o interwencję ws. tej inwestycji z uwagi na wyniesione rzędne ulicy ponad poziom działek mieszkańców. Niejednokrotnie różnica poziomu wysokości drogi, a poziomu działek wynosiła ok. 70 cm. Tym samym inwestor wykonał działania wbrew woli mieszkańców, twierdząc że takie rzędne są wyliczone przez projektanta i są prawidłowe. Nasze protesty przez około rok nie przyniosły żadnych rezultatów, w efekcie wykonano inwestycję, tak jak pierwotnie zakładano, poza nielicznymi wyjątkami, gdzie obniżono poziom ulicy na wysokości niektórych nieruchomości, aby mieszkańcy mogli w sposób bezkolizyjny skorzystać z wjazdów na swoje posesje m.in. samochodami osobowymi. Wykonawcą inwestycji drogowej była firma BMB Budownictwo Sp. z o. o. spółka komandytowa z Gostynina.
Mieszkańcy pogodzili się już z takim stanem rzeczy. Jednak sytuacja zmieniła się w dniu wczorajszym.
Otóż Urząd Miasta Płocka i MZD podejmując decyzję o podniesieniu poziomu ulicy Boryszewskiej zapomniał o liniach wysokiego napięcia, które nie są utrzymane na poziomie 5 metrów wysokości od poziomu jezdni, ale ok. 4 metrów.
Odległość przewodów od powierzchni ziemi powinna wynosić: przy napięciu znamionowym do:
1 kV – 5,00 m; 15 kV – 5,10 m; 30 kV – 5,20 m; 110 kV – 5,74 m; 220 kV 6,47 m;
400 kV – 7,67 m
źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/bieg-linii-elektroenergetycznych-odleglosci-od-budynkow-drog-itp,188334.html
Zwracałam uwagę podczas trwania inwestycji ówczesnemu W-ce Prezydentowi Jackowi Terebusowi, że ta inwestycja nie przewiduje przebudowy i budowy linii energetycznych ( w tym słupów oświetleniowych)
Poniżej odpowiedź Pana W-ce Prezydenta opublikowana na Portalu Plock: - (...) Ulica Boryszewska przebiega na granicy miasta z gminą Radzanowo. Żeby ustawić latarnie po naszej stronie, trzeba by było zasypać rów, który ma odprowadzać wodę deszczową. Ale być może uda się zamontować oświetlenie na słupach abonenckich. Szukamy rozwiązania - mówi Terebus cytowany przez Portal Płock.
Tymczasem w dniu wczorajszym tj. 3.11.2022 linia energetyczna na poziomie budynku Boryszewska 20 została uszkodzona przez przejeżdżającą koparkę, która najzwyczajniej zawadziła o nią przejeżdżając ulicą. Został uszkodzony przewód wysokiego napięcia i została naruszona tzw. sztyca na budynku nr 20.
Mieszkańcy tego domu zostali odcięci od prądu, bez ogrzewania, ciepłej wody i możliwości uruchomienia sprzętu AGD.
Taka sytuacja zagrażała życiu i zdrowiu mieszkańców. Sieć energetyczna nie została przebudowana zgodnie z przepisami prawa, co powinno budzić wątpliwość każdego projektanta i wykonawcy takiej inwestycji. Tymczasem dziś zgłosiłam sprawę do Firmy Energa, która w godzinach przedpołudniowych wykonała remont sieci, poprawiając mocowanie sztycy na budynku właścicielki nieruchomości i umożliwiając podłączenie do prądu. Niestety to nie rozwiązuje problemu, który wystąpił, a Urząd Miasta Płocka ani MZD nie wykonało pomiarów wysokości przebiegu linii wysokiego napięcia od poziomu drogi – jezdni.
Na etapie projektowania i wykonawstwa powinno zostać to dokonane na wniosek inwestora lub wykonawcy, który finalnie po wykonaniu inwestycji drogowej widział jak wygląda wspomniana odległość.
To rażące naruszenie przepisów prawa budowlanego i energetycznego, co w konsekwencji mogło doprowadzić do tragedii.
Proszę o natychmiastowa informację czy MZD, jako inwestor lub wykonawca Firma BMB Budownictwo Sp. z o.o. prowadziło pomiary odległości wysokości przebiegu sieci energatycznej/wysokiego napięcia od poziomu jedni – proszę o potwierdzenie w dokumentacji takich badań.
Czy jeśli stwierdzono odległość mniejszą niż 5 metrów podjęto jakiekolwiek działania w celu przebudowy sieci?
Czy na etapie projektowania rzędnych ulicy Boryszewskiej jakikolwiek projektant lub osoba nadzorująca tę inwestycję wychwyciła złe odległości wysokości przebiegu sieci od poziomu jezdni?
Czy podjęto jakiekolwiek działania, aby rozszerzyć zakres zadań o podwyższenie lub wymianę słupów energetycznych?
Czy miasto Płock lub MZD lub  wykonawca zwracali się pisemnie do Firmy Energa o zmianę sieci energetycznej w tym zakresie?
W związku z tą sytuacją i nieprawidłowościami podczas wykonywania i oddania do użytku tej inwestycji czy Urząd Miasta Płocka lub MZD planuje w najbliższym czasie (jeśli tak to w jakim konkretnie) wykonanie przebudowy sieci energetycznej, która nie będzie zagrażała życiu i zdrowiu mieszkańców?                                                                                                                           /-/ Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 08 listopada 2022, godzina 13:49)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 870
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 24 listopada 2022, godzina 15:31
  • Historia aktualizacji

  • 24 listopada 2022, godzina 15:31 Aktualizacja dokumentu
    08 listopada 2022, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu