Anna Derlukiewicz / 2019-12-31 / 800
Wskazanie drogi możliwości wyegzekwowania miejsc postojowych od właściciela posesji przy ul. Medycznej 8 (Przychodnia ROKA)

Płock, 30 grudnia 2019 r.Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji: wskazanie drogi możliwości wyegzekwowania miejsc postojowych od właściciela posesji przy ul. Medycznej 8 (Przychodnia ROKA).


Uzasadnienie:
Na wniosek Mieszkańców „Winiary” oraz Rady Mieszkańców Osiedla „Winiary”  w nawiązaniu do pisma Urzędu Miasta Płocka nr WKŚ-II-ZI.1711.18.2019.DG  z dnia 29.11.2019 r. zwracam się z prośbą o wskazanie drogi możliwości wyegzekwowania miejsc postojowych od właściciela posesji przy ul. Medycznej 8, Przychodni Lekarsko – Rehabilitacyjnej „ROKA”. Od wielu lat istnieje problem niemożliwy do rozwiązania przez Mieszkańców ul. Dybowskiego i ul. HDK. Borykają się oni z dużymi uciążliwościami wynikającymi z nieprawidłowego parkowania samochodów zarówno przez pacjentów, jak i pracowników Przychodni „ROKA”. Parkując w niedozwolonych miejscach sprawiają, iż Mieszkańcy sąsiadujący z Przychodnią nie mogą dojechać do swoich posesji. Ogromne utrudniania stwarzają również dla innych użytkowników drogi m.in. firmy odbierającej odpady komunalne, czy Straży Pożarnej. Wielokrotnie w przedmiotowej sprawie interweniowali Mieszkańcy i Rada Mieszkańców Osiedla „Winiary”. Problem wzrasta do tego stopnia, iż Mieszkańcy ul. Dybowskiego nie mają możliwości wjechania na własne posesje, które są zastawiane przez inne pojazdy. Często dochodzi też do sytuacji, gdzie Mieszkańcy stojąc przed swoimi bramami wjazdowymi otrzymują mandaty, ponieważ ustawiony jest znak „Zakaz zatrzymywania się”.
W związku z poważnym i wciąż narastającym problemem utrudniającym funkcjonowanie Mieszkańcom głównie ul. Dybowskiego proszę jak na wstępie.


Załącznik: Zdjęcia aut pacjentów zastawiających posesje Mieszkańców.

  


Anna Derlukiewicz
/-/

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 31 grudnia 2019, godzina 14:33)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 293
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji