Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 122
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyrównanie ulicy Stoczniowej.

Interpelacja 122

Barbara Smardzewska – Czmiel

22.03.2007 r.
 data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

 Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o wyrównanie ulicy Stoczniowej.

Uzasadnienie interpelacji: Poprawa jakości i bezpieczeństwa eksploatacji ulicy przez jej użytkowników.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Barbara Smardzewska – Czmiel

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 26 marca 2007, godzina 08:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 787
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji