Wioletta Maria Kulpa / 2015-06-02 / 464
Dbanie o zieleń na terenie ulicy Obrońców Westerplatte

Płock, dn. 1.06.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Przedmiot interpelacji: dbanie o zieleń na terenie ulicy Obrońców Westerplatte - zasoby administrowane przez miejską spółkę MZGM-TBS.
Trawa i dzikie krzewy
W dniu 26 maja 2015 roku podczas sesji Rady Miasta Płocka zgłaszałam Panu Prezydentowi, iż ponownie występuje brak nadzoru w zakresie dbania o zieleń na terenie ulicy Obrońców Westerplatte - nie koszona trawa, brak przycinki krzewów. W środę po sesji dokonano koszenia traw, niestety bardzo przerośnięte chwasty uniemożliwiły właściwe wyrównanie trawy po skoszeniu.
W ubiegłym roku była podobna sytuacja z opóźnieniem prac konserwacji zieleni na tym terenie.
Dlaczego nie zostały zaplanowane te prace we właściwym terminie?
Ponadto wycięto niektóre dzikie bzy, ale dlaczego nie usunięto od razu pozostałych karp, w takim przypadku ponownie będą powstawać odrosty, a krzewy będą podobnej wysokości w przyszłym roku.

Brak konserwacji krzewów, oprysków przeciw mszycom, nie dbanie o drzewa (taśmy przy drzewach wrośnięte w konary, kontrukcja nie usunięta, teraz się przewraca).
W tym roku pojawia się ta sama sytuacja, co w ubiegłym roku, czyli brak konserwacji krzewów, które w konsekwencji tworzą gąszcze na osiedlu, przenikając się. Pomimo wcześniejszych zabiegów o stworzeniu różnorodnej zieleni mieniącej się różnymi  kolorami, a także kształtem i wielkością, niestety prace zostały zaprzepaszczone poprzez brak odpowiedniej konserwacji.

Brak decyzji w sprawie usunięcia dzikich odrostów, które zasłaniają okna mieszkańcom.
Wielokrotnie mieszkańcy wnioskowali zarówno o wycięcie lub przycięcie stary drzew od strony ulicy Obrońców Westerplatte, a także wycięcie dzikich bzów, uschniętych krzewów, które  zasłaniają okna, ograniczając dostęp światła dziennego.
Proszę przyjrzeć się w jakich warunkach mieszkają mieszkańcy ul.Obrońców   Westerplatte  3,  jeśli już od 15 w ciągu sezonu letniego muszą włączać światło w swoim domu. Ponadto są to
stare drzewa, które są dość kruche, gałęzie nachyliły się niebezpiecznie nad główną ulicę. Kilka razy, zgodnie z informacją mieszkańcy byli u Miejskiego Ogrodnika, który zapewniał o przedstawieniu własnej wizji zagospodarowania starych drzew. W związku z tym wnioskuję o:
1. Przycięcie kilku gałęzi drzew, aby wpuścić światło między konary i okna mieszkańców
lub całkowitą wycinkę w przypadku chorych i uschniętych drzew i krzewów.
2. Zaproponowanie terminu spotkania z Miejskim Ogrodnikiem, który przedstawi mieszkańcom najbliższe polany działań w tym obszarze. Proszę o umówienie spotkania w mojej obecności oraz przedstawicieli mieszkańców, tj. Rady Osiedla Kochanowskiego i samych zainteresowanych  mieszkańców, których powiadomi p.Nowak Elżbieta (telefon dostępny w Biurze Rady Miasta Płocka).

Ustawienie dodatkowych pojemników na psie odchody na terenie Obrońców Westerplatte
Na terenie tego osiedla (część położona po stronie dawnego  dworca PKS) znajduje się tylko jeden pojemnik na psie odchody  za blokiem Obrońców  Westerplatte 3.  Proszę o dostawienie większej ilości pojemników, a także  o systematyczne uzupełnianie torebek i rękawiczek w tych pojemnikach. Ponadto na terenie tego osiedla znajduje się praktycznie  wszędzie zakaz wyprowadzania psów, więc proszę przekazać  informację w jakim miejscu mają być wyprowadzane czworonogi.

Pojemniki do segregacji odpadów komunalnych - nieestetyczne, brudne, ustawione w taki
sposób, że jest trudny dostęp dla mieszkańców.
Na terenie tego osiedla za blokiem Obrońców Westerplatte 3 znajdują się 3 pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (ogólnodostępne). Niestety ich stan ma wiele do życzenia, są brudne,
ustawione w taki sposób, że mieszkańcy nie mają dostępu do pojemnika, aby wyrzucić śmieci.
Proszę w związku z tym, o interwencję w Firmie Remondis, aby zwracano uwagę na:
1. Mysie pojemników, które są stawiane na osiedlach
2. Ustawienie pojemników równolegle, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do pojemników

Naprawa - wymiana włazów kanałów (studzienek) wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte  na  wysokości numerów 3 i 3/1.
Proszę o natychmiastową  wymianę uszkodzonych włazów.


/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 03 czerwca 2015, godzina 10:39)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 356
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji