Elżbieta Podwójci - Wiechecka / 2007-11-27 / 504
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wystosowanie apelu, a nawet zobowiązać Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych w Płocku, aby administracje osiedli nie zamykały wszystkich okien piwnicznych i wydzieliły w piwnicach pomieszczenie, aby dzikie koty mogły przetrwać zimę.

Interpelacja 504

Elżbieta Podwójci – Wiechecka
Imię i nazwisko

27.XI.2007.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o wystosowanie apelu, a nawet zobowiązać Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych w Płocku, aby administracje osiedli nie zamykały wszystkich okien piwnicznych i wydzieliły w piwnicach pomieszczenie, aby dzikie koty mogły przetrwać zimę. 

Uzasadnienie interpelacji: Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt artykuł 21 mówi: „zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu”. Poza tym wolno żyjących zwierząt nie wolno wyłapywać, wywozić i utrudniać im bytowania w danym miejscu.          

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Takie apele wystosowali np. Prezydenci Łodzi i Warszawy.
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Elżbieta Podwójci – Wiechecka
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 29 listopada 2007, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 687
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji