Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2074 z dnia 21 marca 2023r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 – Zarządzenie Prezydenta nr 4132/2023 z 17.III.2023

                                                                                                                                                    Płock, dn. 21.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                            INTERPELACJADotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 – Zarządzenie Prezydenta nr 4132/2023 z 17.III.2023

W dniu 17 marca rozstrzygnięty został otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z kwotą 400.000 zł.
Proszę o informację, czy na liście na której znajdują się organizacje otrzymujące dotację tj. 23 znalazły się wszystkie, które złożyły oferty w tym konkursie. Proszę o pełną listę podmiotów, które aplikowały o środki w tym konkursie i z jakich powodów zostały odrzucone ich oferty.
Na liście organizacji, które otrzymały dotacje znajduje się Stowarzyszenie Go Ahead z tytułem zadania „Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka”, fundacja o takiej nazwie jest zarejestrowana w Poznaniu, natomiast w Płocku od maja 2021 stowarzyszenie, gdzie Prezesem jest Pan Tomasz Obrębski. Celem stowarzyszenia jest budowanie i wzmacnianie otwartego społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej. Proszę zatem o informację na czym polega projekt, którego tytuł jest dość enigmatyczny – zakres merytoryczny zadania wraz z harmonogramem, przyznana kwota łączna 36.000 zł.
Jednocześnie i w tym przypadku chciałabym zwrócić uwagę, czy dotacje otrzymują organizacje związane z UMP?
Wśród podmiotów, które otrzymały dotacje znajduje się Fundacja Fotografia Polska na projekt upowszechnianie kultury wśród Płocczan z kwotą 50.000, proszę również o opis merytoryczny tego zadania wraz z harmonogramem.
Fundacja Revita – Zarząd fundacji jest tym samym Zarządem co s-ki ARS kwota 25.000
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna – radna PO Pani Iwona Krajewska kwota 38.000
Teatr Per Se – radny PO Pan Mariusz Pogonowski kwota 28.000
Fundacja Przystanek Rodzina – W-ce Prezes Pan Albert Dyna – kierownik UMP kwota 12.000
Stowarzyszenie Go Ahead – Prezes Pan Tomasz Obrębski MOSiR  kwota 36.000
Łącznie stanowi to kwotę 139.000 zł.
Proszę o listę wszystkich organizacji z wnioskowana kwotą we wnioskach (również te, którym dotacji nie przyznano). 
                                                                                                      Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 22 marca 2023, godzina 12:37)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 728
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 kwietnia 2023, godzina 13:45
  • Historia aktualizacji

  • 04 kwietnia 2023, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
    22 marca 2023, godzina 12:37 Aktualizacja dokumentu