Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-02-18 / 1085
Proszę o geodezyjne wytyczenie, udrożnienie oraz utwardzenie ulicy Nowociechomickiej.

Barbara Smardzewska – Czmiel
Nr 1085

Płock, dnia 16.02.2005 r.

INTERPELACJA

Proszę o geodezyjne wytyczenie, udrożnienie oraz utwardzenie ulicy Nowociechomickiej.

UZASADNIENIE

Ulica Nowociechomicka w rzeczywistości od początku jej formalnego istnienia jest wytyczona jedynie na mapie. Przy okazji opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ulica ta została wyznaczona w terenie i oznakowana wówczas palikami. Jednak fizycznie nie nadaje się do przejazdu a mieszkańcy posesji należących do tej ulicy korzystają tylko z prowizorycznych dojazdów przez prywatne tereny innych mieszkańców.

Taka sytuacja jest tymczasowa i docelowo niedopuszczalna.
Bardzo utrudniony a czasem niemożliwy jest dojazd karetki pogotowia lub straży pożarnej.

Mieszkańcy ulicy proszą o podjęcie stosownych działań w kierunku definitywnego rozwiązania tego problemu. Od geodezyjnego wytyczenia i wyrównania pasa pod drogę uzależnione jest właściwe oznakowanie ulicy /patrz odpowiedź na interpelację z dnia 2.02.2005 r nr BRM 0057/1056/05/.

/-/ Barbara Smardzewska – Czmiel 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 18 lutego 2005, godzina 12:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 266
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji