Wioletta Maria Kulpa / 2015-02-09 / 179
Wynagradzanie członków rad nadzorczych

Płock, 6.02.2015Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
INTERPELACJA


dotyczy wynagradzania członków rad nadzorczych


W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych miejskich spółek do 31.12.2014 i po 1.01.2015 wynika duże zróżnicowanie, co do wysokości w różnych spółkach.
Analizując poszczególne wynagrodzenia (uśredniając) tabela poniższa przedstawia dane:

 

Nazwa spółki

Ilość człon-ków RN

Średnie wynagrodzenie miesięczne na członka RN do 31.12.2014

Średnie wynagrodzenie miesięczne na członka RN od 1.01.2015

Różnica

Wzrost

w %

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.

4

3.086,00

3.920,00

834,00

27

Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.

3

3.336,00

4.091,00

755,00

22

Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

5

3.123,00

3.832,00

709,00

22

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

4

3.203,00

3.829,00

626,00

22

Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.

4

2.969,00

3.930,00

961,00

32

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Spółka z o.o.

3

3.287,00

3.987,00

700,00

21

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

4

2.943,00

3.770,00

827,00

28

RYNEX Spółka z o.o.

4

3.193,00

3.925,00

732,00

23

Spółka Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A.

3

Bez wynagrodzenia

Bez wynagrodzenia

-

-

Wisła Płock S.A.

3

1.334,00

1.622,00

288,00

22

Wodociągi Płockie Spółka z o.o.

5

2.694,00

3.185,00

491,00

18

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernicach k/Płocka Spółka z o.o.

5

2.654,00

3.753,00

1.099,00

41W nawiązaniu do przedstawionej analizy nasuwa się kilka pytań i wątpliwości, które proszę wyjaśnić:
1. Dlaczego istnieje tak duża rozbieżność (od 1.622,00 do 4.091,00) w zakresie wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych w poszczególnych spółkach?
2. Dlaczego i kto osobiście odpowiada za powstałe różnice we wzroście procentowym w poszczególnych radach nadzorczych od 1 stycznia 2015 roku. Składki ZUS obciążają zarówno pracodawcę (płatnika składek), jak i członka rady nadzorczej. Wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 22% w stosunku do okresu sprzed 2015 roku jest zrozumiały, tym samym wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych będą pomniejszone o należne składki po stronie pracownika (w tym przypadku członka RN). Natomiast spółka ponosi obciążenie stanowiące ok. 22% (dodatkowy koszt).  
Natomiast niezrozumiały jest wzrost procentowy wynagrodzenia członków rad nadzorczych na poziomie 41% w spółce ZUOK Kobierniki, czy ARS o 27%,  MZGM-TBS o 32%.
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie dlaczego jest rozbieżność w kwestii naliczenia dodatkowych składek ZUS w w/w spółkach.
3. Dlaczego spółka CIFAL, która generuje jedne z większych strat, przypomnę tylko, iż w budżecie 2015 roku spłaciliśmy 500.000 straty spółki z pieniędzy Płocczan, ma prawie najwyższe wynagrodzenie dla członków rad nadzorczych?

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 10 lutego 2015, godzina 10:48)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 783
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji