Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2047 z dnia 16 marca 2023r.
Parking przy ORLEN Arenie – umowy na przekazanie go spółce MOSiR

                                                                                                                                                         Płock, dn. 15.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                       INTERPELACJADotyczy parkingu przy ORLEN Arenie – umowy na przekazanie go spółce MOSiR


W ostatniej odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą zasad gospodarności w kontekście podnajęcia przez s-kę MOSiR prywatnemu podmiotowi Urząd Miasta Płocka odczekując 14 dni zwyczajowo udzielił mi odpowiedzi, że mogę sama w trybie dostępu do informacji publicznej zwrócić się do wymienionej spółki i poprosić o udzielenie informacji. Tak też zamierzam uczynić.
Jednak wnioskuję o udzielenie mi odpowiedzi w następującej kwestii. Urząd Miasta Płocka był inwestorem budowy parkingu wielopoziomowego przy ORLEN Arenie, Urząd Miasta Płocka jest nadal właścicielem tego parkingu – nie został przekazana na majątek s-ki MOSiR.
W związku z tym proszę o przedstawienie kserokopii umowy na zarządzanie parkingiem zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Płocka a s-ką MOSiR.
Jako radna, ale jednocześnie członek komisji rewizyjnej i komisji skarbu chciałabym mieć pełną wiedzę, czy umowa powierzenia w zarządzanie tego parkingu zabezpiecza interesy miasta i jego mieszkańców?
Uważam, że błędnie interpretuje to UMP nie udzielając mi odpowiedzi na wcześniej zadane pytania i podejmowaną interwencję w tym zakresie ponieważ parking jest cały czas własnością miasta Płocka, a nie s-ki MOSiR. Radni otrzymali na sesji RMP informację, że s-ka MOSiR będzie administrowała tym parkingiem, nikt nam wcześniej (poza udzieleniem informacji na interpelacje) nie sugerował że parking ma być później podnajmowany prywatnemu właścicielowi.
W związku z powyższym proszę o przedłożenie umowy powierzenia w zarządzanie tym obiektem zawartej pomiędzy UMP a s-ką MOSiR.


                                                                                                        Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 20 marca 2023, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 354
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 30 marca 2023, godzina 16:53
  • Historia aktualizacji

  • 30 marca 2023, godzina 16:53 Aktualizacja dokumentu
    20 marca 2023, godzina 10:55 Aktualizacja dokumentu