Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2036 z dnia 10 marca 2023r.
Zmniejszenie dopłat do Programu 300 MTBS na lata 2023-2026

                                                                                                                                                           Płock, dn. 9.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                               INTERPELACJA


Dotyczy zmniejszenia dopłat do Programu 300 MTBS na lata 2023-2026

Na sesji październikowej w 2022 roku Urząd Miasta Płocka przedłożył, a Rada Miasta Płocka przegłosowała Uchwałę nr 816 dotyczącą dopłat do Programu 300 na osiedlu Podolszyce (276 mieszkań). Jako radna czuję się w dużej mierze wprowadzona w błąd, głosowałam oczywiście za tą uchwałą, ale nie było wyjaśnienia podczas prac komisji ani podczas sesji, że dopłaty zmniejsza się w latach kolejnych z 850.000 na 400.000. Głosując za tą uchwała byłam świadoma, że to kolejna dopłata do mieszkań w ramach Programu 300, zapewne wielu z radnych może dziś powiedzieć, że było w podobnej sytuacji.
Owszem Prezydent może stwierdzić, że jako radni mamy dokładnie czytać i dopytywać o wszystkie projekty uchwał, w tym przypadku rzeczywiście nasza czujność zawiodła, w myśl zasady patrz władzy na ręce. Jednak nikt nie powiedział, że nie możemy powrócić do tego projektu uchwały i zmienić faktyczną wysokość dopłat do mieszkań czynszowych w ramach Programu 300 MTBS.
Proszę zatem o informację dlaczego nie został temat przedstawiony na komisjach – jasno wyjaśniając radnym poprzez wprowadzenie do projektu uchwały przez wnioskodawcę – ze strony Urzędu Miasta Płocka.
Czym była podyktowana ta zmiana zmniejszająca dopłaty o ponad połowę?
Jaka jest obecnie ilość mieszkań objętych Programem 300 spośród osób, które zamieszkują te lokale od początku, jak rozumiem lokatorzy wchodzący na ich miejsce już nie są objęci programem dopłat do czynszu – w związku z tym pytanie jest zasadne jakiej ilości mieszkań obecnie dotyczą dopłaty do czynszu i w przeliczeniu na m2 jaka to jest łączna ilość metrów – ponieważ stawka dopłaty jest naliczana od m2.
W 2002 roku, gdy były zasiedlane mieszkania każdy z lokatorów musiał się zrzec prawa do użytkowania innego lokalu komunalnego, gdzie była ustanowiona stawka za jego wynajem w świetle uchwał RMP, stąd dopłaty do czynszu w Programie 300 ponieważ ich koszty utrzymania dla mieszkańców nie powinny przewyższać dotychczasowych, które ponosili w lokalu komunalnym.
Tymczasem dziś Ci mieszkańcy mogą czuć się oszukani przez Urząd Miasta Płocka, gdzie po 21 latach od zamieszkania w tych lokalach podwyższył im stawki czynszu nawet o 50-60% bez opłat eksploatacyjnych – mam tu na myśli samą stawkę za m2 lokalu. Czy w latach wcześniejszych, kiedy dofinansowanie do czynszu było na poziomie 850.000 całą kwota była wydatkowana na ten cel, czy pozostały środki wolne – w jakiej wysokości za lata 2022, 2021, 2020 i 2019.
Apeluję również do władz miasta Płocka o przygotowanie w ramach zmian budżetowych do przywrócenie dopłaty dla każdego m2 mieszkania w kwocie 5,20 zł w ramach programu 300 stawki a nie 2,70 zł.
                                                                                                                Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 14 marca 2023, godzina 09:16)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 488
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 22 marca 2023, godzina 13:03
 • Historia aktualizacji

 • 22 marca 2023, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu
  22 marca 2023, godzina 10:31 Aktualizacja dokumentu
  22 marca 2023, godzina 10:30 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2023, godzina 09:17 Aktualizacja dokumentu