Artur Jaroszewski / 2007-07-02 / 339
Przedmiot, temat interpelacji: Nieprawidłowości przy budowie Amfiteatru.

Interpelacja 339

Artur Jaroszewski
Radny Rady Miasta Płocka

Płock, 02.07.2007r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Nieprawidłowości przy budowie Amfiteatru.
Proszę o udostępnienie kserokopii pełnego tekstu protokołu kontroli sporządzonego przez komisję, powołaną Zarządzeniem nr  4487/6 Prezydenta Miasta Płocka.

Uzasadnienie interpelacji: Na podstawie Zarządzenia nr 4487/6 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24.01.2006 powołana została komisja Urzędu Miasta Płocka celem przeprowadzenia kontroli zadania inwestycyjnego „Umocnienie Skarpy wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do katedry z budową amfiteatru.”

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

                                                                                                   
Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 03 lipca 2007, godzina 10:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 090
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji