Wioletta Maria Kulpa / 2017-01-03 / 1478
Zamówienie dotyczące wykonania usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Płock, dn. 2.01.2017


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA



W roku 2016 Gmina - Miasto Płock udzieliła zamówienia dotyczącego wykonania usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Dlaczego zamówienie zostało udzielone w pośpiechu w trybie negocjacji z wykonawcą, z pominięciem procedury przetargowej, skoro informacja o konieczności wdrożenia zintegrowanego systemy informatycznego była powszechnie znana od 16 grudnia 2013 roku?

Proszę w związku z tym o udostępnienie w postaci skanów lub kserokopii następujących dokumentów:
 
1. Protokołu z przeprowadzonego w roku 2016 przez Gminę - Miasto Płock dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją i dostosowaniem posiadanych danych.
2. Umowy zawartej przez Gminę - Miasto Płock w roku 2016, dotyczącej wykonania usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego EWID 2007 do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
3. Wniosku Wydziału Geodezji z 2016 r. o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego EWID 2007 do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z dokumentacją załączoną zgodnie z par. 8 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Płocka.
4. Dokumentacji potwierdzającej szacowanie wartości zamówienia opisanego w punkcie 3 niniejszej interpelacji.
5. Protokołu z negocjacji z wykonawcą, przeprowadzonych na wniosek Wydziału Geodezji z 2016 r. o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego EWID 2007 do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
6. Protokołu odbioru zamówienia publicznego dotyczącego wykonania usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego EWID 2007 do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualnie dokumentacja dotycząca dotychczasowego przebiegu odbioru zamówienia.



/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 03 stycznia 2017, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 190
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji