Wioletta Maria Kulpa / 2016-01-26 / 861
dot. uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację dot. szczegółowych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Płock, dn. 25.01.2016

Wioletta Kulpa

Radna Rady Miasta Płocka

 

Interpelacja

 

dot. uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację dot. szczegółowych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

W związku z odpowiedzią na poprzednią interpelację dot. decyzji ZRID proszę o wyjaśnienie za okres od  stycznia 2011r. do grudnia 2015r. następującej kwestii:

-  podanie dat wydanych decyzji ZRID

-  podanie dat decyzji ustalających wysokość odszkodowań w związku z konkretną decyzją ZRID

-  podanie terminów wypłaty odszkodowań ustalonych w decyzjach, z podaniem informacji, którym decyzjom o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności oraz czy z związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzje ustalające wysokość odszkodowania wydane zostały w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Proszę o przygotowanie informacji wg. przedstawionej tabeli:

 

Lp.

Data i nr decyzji ZRID

Data i nr decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w związku z decyzją ZRID

Rygor natychmiastowej wykonalności

Kwota odszkodowania

Termin wypłaty odszkodowania naliczonego decyzją

Termin sporządzenia operatu szacunkowego ustalającego wysokość odszkodowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem:

W zestawieniu zbiorczym podano, iż pozostałych do wypłacenia środków finansowych dotyczących pozyskiwania gruntów pod drogi publiczne w 2016r. potrzebne jest 16 354 324,00 zł, natomiast w Projekcie Budżetu na 2016r. zaplanowano na ten cel 15 760 252,00 zł.

 

Proszę o wyjaśnienie różnic w podanych kwotach.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

 

Wniosek:

Jeśli uchybiono terminowi, to gminie grożą roszczenia i dodatkowe odsetki za zwłokę.

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 27 stycznia 2016, godzina 12:32)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 368
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 stycznia 2016, godzina 12:33
  • Historia aktualizacji

  • 27 stycznia 2016, godzina 12:33 Aktualizacja danych
    27 stycznia 2016, godzina 12:32 Aktualizacja danych