Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1624 z dnia 10 lutego 2022r.
Spotkanie z płockimi kupcami na terenach administrowanych przez s-kę Rynex oraz informacji o wynikach finansowych

                                                                                                                                                        Płock, dn. 10.02.2022
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                          INTERPELACJA


Dotyczy spotkania z płockimi kupcami na terenach administrowanych przez s-kę Rynex oraz informacji o wynikach finansowych

Ponownie wnoszę o jak najszybsze zorganizowanie spotkania z kupcami prowadzącymi handel na terenie targowisk miejskiej  s-ki Rynex. Jak podnosiłam temat na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka sprawa dotyczy opłat, które znacznie podwyższyły koszty kupców, tj. opłata targowa która funkcjonuje na terenie targowisk oraz dodatkowa wprowadzona przez s-kę Rynex w ubiegłym roku tj. opłata eksploatacyjna. Wniosek płynący ze strony kupców jest w mojej ocenie lekceważony przez władze miasta i zarząd s-ki. Proszę pamiętać, że jeszcze rok temu wnosiłam o to spotkanie, o terminie którego prosiłam również poinformować radnych.
Na ostatniej komisji merytorycznej – Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej – wnioskowałam o przedstawienie informacji jakimi wynikami finansowymi zakończył się 2021 rok w zakresie prowadzonej działalności na poszczególnych obszarach tj. odrębnie targowisko ul. Rembielińskiego, ul. Bielska/Targowa, Dworzec PKP/PKS, Miodowa 1, 1 Maja 7a, Bielska 9/11 – wszystkie tereny i budynki administrowane i prowadzone przez s-kę Rynex. Jak rozumiem mogę już wnioskować o przedstawienie wyników finansowych za cały 2021 rok.  W związku z tym proszę o przedłożenie tych informacji celem ich analizy w zakresie realizowanych przez mnie obowiązków w RMP tj. praca w komisji skarbu i rewizyjnej, a także przedstawienia stosownych wniosków na posiedzeniach.

                                                                                                                             Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 15 lutego 2022, godzina 12:43)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 822
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 25 lutego 2022, godzina 13:58
  • Historia aktualizacji

  • 25 lutego 2022, godzina 13:58 Aktualizacja dokumentu
    15 lutego 2022, godzina 12:44 Aktualizacja dokumentu