Wioletta Maria Kulpa / 2016-10-31 / 1370
Zmniejszenie dostępności dla pacjentów przychodni POZ ZOZ Płock w Radziwiu

Płock, dn. 28.10.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaInterpelacja


dot. zmniejszenia dostępności dla pacjentów przychodni POZ ZOZ Płock w Radziwiu przy ul. Zielonej 40


Mieszkańcy osiedla Radziwie zostali zaskoczeni informacją, że we wtorki przychodnia jest pozbawiona opieki lekarskiej. Do tej pory lekarz był dostępny w godz. 11-18, który nagle został oddelegowany do Przychodni na Miodowej.
Natomiast na osiedlu Radziwie przyjmować będzie lekarz, ale tylko przez dwie godziny, niestety z recepcji przychodni nie dowiedziałam się w jakich godzinach. 
Osiedle zamieszkują osoby starsze, które potrzebują niezbędnej opieki lekarskiej, tym bardziej, że przychodnia nie stanowi znacznego obciążenia finansowego dla budżetu spółki SPZ ZOZ, jeśli zatrudnia się tylko 1 lekarza podstawowej opieki. Mieszkańcy tego osiedla też partycypują w podatkach na rzecz miasta, czy opłacają niezbędne składki, tak jak mieszkańcy pozostałych osiedli, w związku z tym niezrozumiałe jest zabieranie lekarza do innej przychodni, co tym samym odpija się na dostępności do opieki medycznej mieszkańców Radziwia.
Jak to jest możliwe, że spółka nie potrafi zabezpieczyć podstawowej opieki dla pacjentów tego osiedla?
Dlaczego wcześniej nie byli o tym fakcie informowani mieszkańcy, a także Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie, która spotyka się systematycznie.
Jakie względy decydowały o braku zabezpieczenia opieki lekarskiej mieszkańców osiedla?
Wnioskuję o natychmiastowe przywrócenie opieki lekarza POZ w Przychodni przy ul. Zielonej 40, tak aby jakiekolwiek reorganizacje wewnątrz spółki nie odbywały się kosztem mieszkańców jednego z osiedli, szczególnie w zakresie dostępności.


Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (poniedziałek, 31 października 2016, godzina 11:08)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 436
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji