Elżbieta Gapińska / 2007-02-27 / 74
Przedmiot, temat interpelacji: Powołanie świetlic socjoterapeutycznych działających w wymiarze co najmniej 2-3 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku), przy wszystkich płockich gimnazjach. Celem działania w/w świetlic powinna być terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, otoczenie opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego – rozbudzanie zainteresowań muzycznych, sportowych i.t.p

Interpelacja 74

Elżbieta Gapińska

27.02.2007

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Powołanie świetlic socjoterapeutycznych działających w wymiarze co najmniej 2-3 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku), przy wszystkich płockich gimnazjach. Celem działania w/w świetlic powinna  być terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, otoczenie opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego – rozbudzanie zainteresowań muzycznych, sportowych i.t.p

Uzasadnienie interpelacji: Wychowanie jest procesem w którym dojrzewanie i dorastanie nie przebiega jednakowo dla wszystkich uczniów. Powodem najczęstszych problemów z młodzieżą w tym wieku jest ich trudna sytuacja rodzinna, rozbicie lub patologie rodzin, brak czasu dla dzieci ze strony rodziców. W wielu przypadkach dziecko nie jest podmiotem lecz przedmiotem oddziaływań wychowawczych osób dorosłych, co rodzi frustrację skutkującą agresją słowną lub czynną, używaniem środków uzależniających, patologią. Należy wspomóc rodzinę i dziecko poprzez właściwe zagospodarowanie czasu wolnego i zajęcia terapeutyczne.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: subwencja oświatowa.

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Elżbieta Gapińska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 28 lutego 2007, godzina 14:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 021
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji