Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-02-28 / 1105
Temat: Wykonanie oznakowania pionowego na drogach w Płocku

Nr 1105

Płock, dnia 18.01.2005r.

I N T E R P E L A C J A

Temat: Wykonanie oznakowania pionowego na drogach w Płocku

Uzasadnienie: W odpowiedzi na interpelację nr 1004 w sprawie wykonania bieżącego utrzymania dróg w Płocku uzyskałem odpowiedź, że w zakresie oznakowania pionowego „drobne sprawy związane z utrzymaniem oznakowania pionowego” MZD do czasu wyłonienia Wykonawcy stara się załatwić własnymi skromnymi siłami(...).” Tymczasem pojawia się na drodze coraz więcej przychylonych znaków, obluzowanych tablic, a wręcz niektóre leżą powalone na ziemi. Owe „drobne sprawy” to przekręcanie tarcz znaków i dokręcania tablic przez pracowników MZD. Nikt natomiast nie naprawia przechylonych znaków, które trzeba zabetonować, nikt nie wymienia tarcz i słupków znaków, które ktoś porysuje lub powygina i wymaga to natychmiastowej wymiany. To samo w przypadku znaków wyrwanych z ziemi i tam też leżących. Z taką sytuacją nie spotkałem się w żadnym zarządzie dróg, aby sprawy oznakowania pozostały bez załatwiania na bieżąco. Może to rodzić konsekwencje w zakresie odpowiedzialności nie tylko cywilnej, ale i karnej. Odpowiedzialnym za stan oznakowania na płockich drogach jest Prezydent Miasta Płocka.

Pytania: 

1.Czy ktoś się zainteresuje oznakowaniem pionowym w Płocku?
2.Kiedy stan zagrożenia dla bezpieczeństwa miasta ustąpi, tzn., kiedy miasto podpisze umowę na bieżące utrzymanie znaków i kiedy będzie właściwe ogłoszenie o przetargu?
3.Czy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku ze zleceniem z wolnej ręki wykonywania przez dotychczasowego wykonawcy do połowy lutego konserwacji sygnalizacji świetlnych?
4.Czy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku ze zleceniem wykonywania w 2005 roku remontów bieżących jezdni, chodników i mostów?

Proszę o przedłożenie następujących dokumentów
1. Obowiązujących umów i aneksów z wykonawcami na wykonywanie konserwacji i utrzymania sygnalizacji świetlnych, mostów, chodników i jezdni.

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 03 marca 2005, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 005
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji