Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-12-07 / 1591
Proszę o oczyszczenie i udrożnienie rowu odwadniającego (melioracyjnego) usytuowanego obok posesji przy ul. Łąckiej 20.

Interpelacja 1591

Barbara Smardzewska - Czmiel

5.12.2005r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o oczyszczenie i udrożnienie rowu odwadniającego (melioracyjnego) usytuowanego obok posesji przy ul. Łąckiej 20.

Uzasadnienie interpelacji: Rów nie był oczyszczany od wielu lat.
Wody opadowe płynące wzdłuż chodnika przy ul. Łąckiej (który kończy się na wysokości posesji ul. Łąckiej 20) mają swoje ujście w tymże rowie. Uwzględniając także wody  z innych źródeł (okolicznych pól) wpływające do rowu powoduje to zalewanie działki na posesji przy ul. Łąckiej 20.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Barbara Smardzewska - Czmiel

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 08 grudnia 2005, godzina 11:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 034
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji