Wioletta Maria Kulpa / 2017-10-13 / 1951
Prowadzona działalność gospodarcza na nadbrzeżu wiślanym

Płock, dn. 12.10.2017


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej na nadbrzeżu wiślanym


W związku z wejściem wykonawcy remontu nadbrzeża wiślanego proszę o informację, jak rozwiązano komunikację dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą m.in. Tawerna i hurtownie. Jeden z właścicieli prowadzi działalność na podstawie umowy z Miejskim Urzędem Pracy, w związku z tym musi wykazać się minimum rocznym nieprzerwanym czasem jej prowadzenia oraz zatrudnić 1 pracownika, jeśli dojazd do jego lokalu będzie zamknięty, to jasne pozostaje, że będzie musiał zwrócić dotację i zapłacić karę, a to jest jego jedyne źródło utrzymania. Ponadto, to Urząd Miasta Płocka wydawał zgody i zezwolenia na prowadzenie tej działalności dość niedawno. Tymczasem wykonawca zabronił prowadzenia działalności, a teren na którym jest ona prowadzona należy do Morki na podstawie dzierżawy dysponuje prawem do prowadzenia działalności.
Morka nie jest terenem budowy, a nadto miasto podpisało porozumienie z Morką gwarantujące udostępnienie ciągów komunikacyjnych z jednaj, bądź drugiej strony dojazdu prawdopodobnie jeszcze w 2015 roku. Proszę w związku z tym o zorganizowanie niezwłoczne spotkania z właścicielami podmiotów gospodarczych prowadzących na tym terenie działalność, jak i z Morką, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy i wypracować wspólne porozumienie w zakresie dojazdu do nieruchomości. Proszę o informację o terminie tego spotkania, ponieważ chciałabym w nim uczestniczyć, a także zwracam się o załączenie kserokopii porozumienia z Morką w zakresie zapewnienia dojazdu do nieruchomości, której są właścicielem podczas prowadzenia inwestycji przez miasto Płock.

 

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 13 października 2017, godzina 10:40)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 060
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji