Andrzej Aleksandrowicz / 2018-08-23 / 2588
Wodne place zabaw

Andrzej Aleksandrowicz  

                                                                            
22.08.2018

                                       


I N T E R P E L A C J A
Przedmiot, temat interpelacji: odkryte basy – wodne place zabaw.


Uzasadnienie interpelacji: po zapoznaniu się z odpowiedzią WRM-V.0003.36.2018, mieszkańcy przyjmują do wiadomości, że Miasto nie ma planów budowy odkrytych basenów i ma inną koncepcję rozwoju w tej materii, aczkolwiek zwracają uwagę na fakt, że obiekty obecnie istniejące i planowane maja trochę inną rolę niż odkryte baseny w ich zamyśle. Odkryte baseny mogłyby stanowić np. centrum miejsc rekreacyjno-piknikowych w otoczeniu przygotowanej wokół nich zieleni, a zimą rolę lodowiska. Rola obecnie istniejących obiektów jest jednak inna.
Przyjmując jednak do wiadomości stanowisko Miasta, mieszkańcy zwracają się z sugestią budowy w zamian w kilku rejonach Płocka przynajmniej wodnych placów zabaw, aby dzieci ze wszystkich rejonów miasta miały równy dostęp do tego typu atrakcji. Lokalizacja mniej więcej na bazie proponowanych wcześniej lokalizacji basenów odkrytych.Wnioski, ewentualne źródła finansowania: w związku z powyższym proszę o ustosunkowanie się do propozycji mieszkańców dot. rozszerzenia budowy wodnych placów zabaw na inne rejony miasta.


Załączniki:


Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:


Andrzej Aleksandrowicz

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 23 sierpnia 2018, godzina 13:04)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 694 812
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji