Artur Jaroszewski / 2007-03-14 / 108
Przedmiot, temat interpelacji: Remont nawierzchni ulicy Szczęsnego.

Interpelacja 108

Artur Jaroszewski

12.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji:  Remont nawierzchni ulicy Szczęsnego.

Proszę o informację, czy i kiedy przewidywany jest remont nawierzchni ulicy Szczęsnego? Obecny stan nawierzchni tej ulicy wokół studzienek kanalizacyjnych (głębokie załamania nawierzchni lub kilkunastocentymetrowe „wybrzuszenia”) stanowi zagrożenie dla ruchu.  

Uzasadnienie interpelacji: Pytania ze strony mieszkańców ulicy.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 15 marca 2007, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 831
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji