Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-04-29 / 1212
W sprawie braku opracowania przez Prezydenta programu dotyczącego przekształceń własnościowych w spółkach skarbu gminy Płock.

Interpelacja 1212

Zenon Sylwester Wiśniewski

Płock,06.04.2005r.

I N T E R P E L A C J A

Temat: W sprawie braku opracowania przez Prezydenta programu dotyczącego przekształceń własnościowych w spółkach skarbu gminy Płock.

Uzasadnienie: W obecnej kadencji, Rada Miasta Płocka scedowała na Prezydenta wszelkie swe uprawnienia i kompetencje w sprawie zasad wnoszenia, cofania udziałów i akcji w spółkach z udziałem gminy.

     Rada wierzyła prezydentowi, że będzie realizował plany, programy i inne akty prawne związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych firm co do ustaleń.

     Aktualnie sytuacja uległa gwałtownej zmianie i Rada została wprowadzona w błąd przez osoby piastujące wysokie stanowiska w celu ominięcia kompetencji Rady w zakresie wnoszenia do spółek aportów w postaci nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych.

     Wobec tak dużych kompetencji Prezydenta Płocka mam następujące pytania:
1.Czy jest opracowany Program przekształceń własnościowych?
2.Czy jest harmonogram zbywania udziałów w spółkach skarbu gminy Płock?
3.Kiedy radni otrzymają informacje na temat bilansów spółek skarbu gminy?
4.Na jakim etapie jest powołanie holdingu spółek w celu racjonalizacji zarządzania i podniesienia możliwości inwestycyjnych?

To tylko kilka pytań do Prezydenta Płocka Mirosława Milewskiego w sprawie zarządzania majątkiem gminy w okolicznościach, gdy większość kompetencji Rady Miasta Płocka z lat poprzednich przejął Prezydent Płocka oraz w trakcie realizacji programu pt. „Przejrzysta Polska”.

     Aktualnie jako radni znamy zamierzeń Prezydenta Płocka co do polityki według spółek gminy Płock. Wiele decyzji jest dla nas dziwnych i niezrozumiałych. Niezrozumiała jest chęć zbycia w roku bieżącym przez prezydenta Płockiej Energetyki Cieplnej sp z o.o w Płocku w całości. Kolejną zbytą spółką, miały być sprzedane udziały Wodociągów Płockich.

Jest to dziwna polityka człowieka wywodzącego się z partii dla której prawo i przejrzystość pracy miały być priorytetem. Sprzedaż udziałów spółek gminy Płock które realizują zadania publiczne gminy Płock moim zdaniem działania na szkodę gminy Płock.

Gdzie jest opinia, stanowiska przedstawicieli pracowników w sprawie zbycia spółki PEC czy innych.

Konflikty w KM widoczne są gołym okiem. Uważam, że należy doprowadzić do publicznej debaty z przedstawicielami związków zawodowych wszystkich miejskich spółek. 

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 05 maja 2005, godzina 10:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 116
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji