Anna Kossakowska / 2003-05-27
Wnoszę o przedstawienie struktury organizacyjnej W-łu Zamówień Publicznych ze szczegółowym wskazaniem zakresu kompetencji przypisanych pracownikom (ilu jest zatrudnionych) . Jak wygląda podległość organizacyjna tego Wydziału ( czy pod p. Prezydenta czy też jak słyszeliśmy pod p. Sekretarz . Chcielibyśmy wiedzieć czy przetargi wszystkie i te z jednostek organizacyjnych i związane z realizacją inwestycji są realizowane przez wydział). Jakie pełnomocnictwo posiada Dyrektor w zakresie podejmow. decyzji rozstrzygających wybór i tryb zamówienia. Jakie przetargi rozstrzygnięto w tym roku i ile rozstrzygnięć zakończono?

Anna KossakowskaPłock, 27.05.2003 
                                                                                   I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat  interpelacji: Wnoszę o przedstawienie struktury organizacyjnej W-łu Zamówień Publicznych ze szczegółowym wskazaniem zakresu kompetencji przypisanych pracownikom (ilu jest zatrudnionych) . Jak wygląda podległość organizacyjna tego Wydziału ( czy pod p. Prezydenta czy też jak słyszeliśmy pod p. Sekretarz . Chcielibyśmy wiedzieć czy przetargi wszystkie i te z jednostek organizacyjnych i związane z realizacją inwestycji  są realizowane przez  wydział). Jakie pełnomocnictwo posiada Dyrektor w zakresie podejmow. decyzji  rozstrzygających wybór i tryb zamówienia. Jakie przetargi rozstrzygnięto w tym roku i ile rozstrzygnięć zakończono?
Uzasadnienie interpelacji:    -
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: budżet Miasta Płocka.Załączniki:         -Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:        -

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 809
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji