Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2049 z dnia 16 marca 2023r.
Przestrzeń na lokalizację altany śmietnikowej pomiędzy blokami Bartnicza 1 i 2

                                                                                                                                                           Płock, dn. 15.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                           INTERPELACJA


Dotyczy przestrzeni na lokalizację altany śmietnikowej pomiędzy blokami Bartnicza 1 i 2

Od kilku lat trwa nie zakończony temat wyznaczenia terenu do lokalizacji altany śmietnikowej pomiędzy dwoma blokami przy ul. Bartniczej o numerach 1 i 2. Każdy z tym bloków ma inną wspólnotę mieszkaniową, aczkolwiek obie są administrowane przez s-ki miejskie: MZGM TBS i MTBS. Proszę o wyznaczenie spotkania z przedstawicielami tych dwóch wspólnot w Urzędzie Miasta Płocka z Panem Dyrektorem Wojciechem Peteckim w celu wypracowania rozwiązania z udziałem wszystkich stron. Wiem, że wspólnota z ul. Bartniczej 2 prosiła o takie spotkanie do którego w konsekwencji nie doszło. Jednak z całą odpowiedzialnością rolą samorządu jest pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów mieszkańców. Stąd ja również jestem otwarta na uczestniczenie w takim spotkaniu, którego celem będzie rozwiązanie sprawy wyznaczenia przestrzeni dla lokalizacji altany śmietnikowej. Będę wdzięczna za wyznaczenie terminu spotkania.


                                                                                                        Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 20 marca 2023, godzina 10:59)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 280
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 28 marca 2023, godzina 10:36
  • Historia aktualizacji

  • 28 marca 2023, godzina 10:36 Aktualizacja dokumentu
    20 marca 2023, godzina 11:00 Aktualizacja dokumentu