Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-04-29 / 1215
W sprawie deklaracji Prezydenta Płocka na sesji Rady Miasta Płocka w sprawie przekazywania na cele charytatywne 20% swego miesięcznego wynagrodzenia

Interpelacja 1215

Płock, 06.04.2005 r.

Zenon Sylwester Wiśniewski

I N T E R P E L A C J A

Temat: W sprawie deklaracji Prezydenta Płocka na sesji Rady Miasta Płocka w sprawie przekazywania na cele charytatywne 20% swego miesięcznego wynagrodzenia

Uzasadnienie: W związku z deklaracją Prezydenta Płocka Mirosława Milewskiego na Sesji Rady Miasta Płocka, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o podanie wykazu instytucji, organizacji pozarządowych, świetlic  środowiskowych na rzecz których łożył Pan Prezydent zadeklarowaną kwotę, 20% swojej pensji jako, zawyżonej pensji którą przyznała Rada Miasta Płocka dla Pana Prezydenta.
Czyn ten jest godny pochwały i naśladowania. Informację w tej sprawie winny, co miesiąc zamieszczać Sygnały Płockie, jako organ prasowy ratusza, wydawany jako pismo informacyjne. Jeśli Sygnały Płockie tego nie chcą publikować, zobowiązuję się jako radny gminy Płock o zamieszczanie tej informacji w lokalnych mediach na własny koszt.

Wnioskuję:
By wszystkie wpłaty dokonane od momentu deklaracji ustnej Prezydenta podczas obrad sesji Rady Miasta Płocka zostały podane do publicznej informacji. Zaś aktualne wpłaty na rzecz osób czy organizacji, były w cyklu miesięcznym publikowane w Sygnałach Płockich.

Proszę o dokładną informację w tej sprawie.

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 05 maja 2005, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 083
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji