Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-04-29 / 1209
wykonanie umowy na oznakowanie pionowe, bieżące utrzymanie jezdni, chodników i mostów na ulicach w Płocku.

Interpelacja 1209

Zenon Sylwester Wiśniewski

Płock, 04.04.2005 r.

I N T E R P E L A C J A

Temat: wykonanie umowy na oznakowanie pionowe, bieżące utrzymanie jezdni, chodników i mostów na ulicach w Płocku.

Uzasadnienie:
w odpowiedzi na moją interpelację Nr BRM.0057/1105/05 z dnia 28.02.2005 r. mimo mojego wniosku o udostępnienie mi tekstu umowy z wykonawcą otrzymałem jedynie samą umowę bez załączników. Brak załączników uniemożliwia ocenę wykonywania robót z punktu widzenia ceny świadczonych usług, a tym samym interesu publicznego.

Dokumenty:
1.Proszę o załączniki do umowy nr 3/MZD/Z/2004 z dnia 12.02.2005r.  tj. „Zestawienie cen jednostkowych” oraz  „polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy”
2.Proszę o kopie upoważnienia dla Dyrektora MZD do zawarcia tej umowy od Prezydenta Miasta Płocka
3.Proszę o kopie protokołu z przetargu na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, unieważnionego przed podpisaniem ww. umowy.
4.Proszę o upoważnienie dla Dyrektora MZD do przeprowadzenia ww. przetargu od Prezydenta Miasta Płocka.

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 05 maja 2005, godzina 10:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 054
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji