Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1708 z dnia 14 kwietnia 2022r.
Budowa docelowej infrastruktury ulic Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo

Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka

                                                                                                                                                                        15.04.2022 r.
                                                                                                                                                     data złożenia interpelacji


                                                                         I N T E R P E L A C J A
Przedmiot, temat interpelacji: dot. budowy docelowej infrastruktury ulic Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo.

W roku 2021 ukończona została przebudowa ulicy Pocztowej na Osiedlu Borowiczki. Kolejnym etapem przebudowy ulic osiedlowych na tym osiedlu powinna być realizacja docelowej infrastruktury ulic sąsiadujących z ulicą Pocztową czyli ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo.

W związku z powyższym proszę o podanie aktualnego stanu przygotowań do budowy tych ulic.
Jednocześnie proszę m.in. o odpowiedź na pytania:
- Jaki będzie zakres prac dotyczący każdej z tych ulic?
- Czy Urząd Miasta posiada dokumentację projektowo-kosztorysową dla którejkolwiek z wymienionych ulic? Kiedy przewidywane jest wykonanie brakującej dokumentacji?
- Jaki jest przewidywany harmonogram realizacji, w tym budowy wymienionych ulic?

Uzasadnienie interpelacji:
Mieszkańcy ulic Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo od lat czekają na budowę docelowej infrastruktury miejskiej. Zlokalizowanych jest tam ponad 80 budynków mieszkalnych. Gruntowa nawierzchnia tych ulic przez ostatnie lata była sukcesywnie poprawiana między innymi destruktem asfaltowym. Po przebudowaniu ulicy Pocztowej, która jest ulicą zbiorczą, pora na budowę docelowej infrastruktury sąsiadujących z nią uliczek osiedlowych.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka oraz ewentualne dofinansowanie zewnętrzne.                                                                                                                       Artur JaroszewskiDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 miesiące temu (wtorek, 19 kwietnia 2022, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 354
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 28 kwietnia 2022, godzina 14:28
  • Historia aktualizacji

  • 28 kwietnia 2022, godzina 14:28 Aktualizacja dokumentu
    19 kwietnia 2022, godzina 08:57 Aktualizacja dokumentu