Bożena Musiał / 2007-11-27 / 500
Przedmiot, temat interpelacji: wnoszę o uzupełnienie zapisów w załączniku do uchwały Nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 r.

Interpelacja 500

Bożena Musiał
Imię i nazwisko

27 listopada 2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji:
wnoszę o uzupełnienie zapisów w załączniku do uchwały Nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 r.
przejazdy darmowe dla sióstr PCK
przejazdy darmowe dla dzieci, które w wyniku represji nazistowskich straciło jedno z rodziców.

Uzasadnienie interpelacji: Grupa tych ludzi to około – łącznie – 150 osób.
Siostry PCK za swoją pracę otrzymują bardzo niską stawkę, często dojazd to koszt 1 lub 2 godzin pracy.
Osoby, które są dziećmi osób represjonowanych, które straciły jedno z rodziców są członkami Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką i uznawanych przez Fundację „Polsko – Niemieckie Pojednanie” jako osoby represjonowane, jest to grupa około 70 osób, często już w wieku podeszłym. Grupa, która nie będzie się zwiększać, a wraz z latami zmniejszać.    
 

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: Wnioski te były zgłoszone do Prezydenta MP na spotkaniach budżetowych (zmiana uchwały miała być wprowadzona w listopadzie 2007 r.)

/-/ Bożena Musiał
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 29 listopada 2007, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 709
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji