Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1098
Podwyżka czynszu i energii cieplnej w budynku administrowanym przez MZGM-TBS Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 13

Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. podwyżek czynszu i energii cieplnej w budynku administrowanym przez MZGM-TBS Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 13


Mieszkańcy proszą o wyjaśnienie sprawy drastycznego wzrostu opłat za energię cieplną i czynsz w budynku administrowanym przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w okresie od 2014 roku do X/2015.

Uzasadnienie

Proszę o wyjaśnienie sprawy podwyżek czynszu dla mieszkańców m.in. nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 13 (wnioskuję o wyjaśnienie sprawy tego bloku, ponieważ zwrócili się do mnie mieszkańcy), ale również analogiczne przedstawienie sytuacji w pozostałych nieruchomościach administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o., czy podobne podwyżki w roku 2015 dotyczyły całego zasobu.
Podejmując się analizy podwyżek w bloku Sienkiewicza 13 mieszkańcy poinformowali mnie, że:
- opłata czynszu wzrosła z kwoty 3,10 zł w 2014 na 3,69 zł od X/2015 za m2. Co stanowi wzrost o 0,59 za m2. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy spółka w 2015 roku podejmowała decyzję o wzroście podwyżek czynszu w swoich zasobach? Ponadto wnioskuję o przedstawienie wielości podwyżek, czy były identyczne we wszystkich nieruchomościach?
- opłata za energię cieplną; opłata zmienna wzrosła z kwoty 2,87 zł w 2014 na 4,08 zł od X/2015. Czyli wzrost o 1,21 zł.
Proszę o przedstawienie uzasadnienia tak drastycznego wzrostu cen opłat i braku skierowania jakiejkolwiek informacji w tym zakresie do radnych, która z mojego punktu widzenia i większości radnych jest bardzo istotna.

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 maja 2016, godzina 14:53)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 304
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji