Jerzy Seweryniak, Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-03-22 / 1146
o Pana Prezydenta Mirosława Milewskiego. Wyrażenie zgody na lokalizację w Ośrodku Zdrowia Góry gabinetu stomatologicznego.

Jerzy Seweryniak, Barbara Smardzewska - Czmiel
nr 1146

22.03.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Do Pana Prezydenta Mirosława Milewskiego.
Wyrażenie zgody na lokalizację w Ośrodku Zdrowia Góry gabinetu stomatologicznego.

Po konsultacjach z mieszkańcami Osiedla Ciechomice i Góry oraz Rad Osiedlowych prosimy Pana Prezydenta aby gabinet stomatologiczny był pozytywnie zaopiniowany. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół wymaga stałej profilaktyki stomatologicznej.

Uzasadnienie interpelacji:

Rada Osiedla Góry       
/-/ Leśniowski Władysław      
/-/ Krupa Rafał        

Rada Osiedla Ciechomice
/-/ Gościniak Marianna
/-/ Sławańska Renata


Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Jerzy Seweryniak
/-/ Barbara Smardzewska - Czmiel

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 24 marca 2005, godzina 10:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 187
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji