Anna Kossakowska / 2005-11-22 / 1572
W związku z podjęciem uchwały /druk nr 878/ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proszę o przedstawienie informacji dotyczącej zakupu materiałów / rodzaj, ilość i szacowana wartość zakupu/ oraz o wyspecyfikowanie wyposażenia / rodzaj, ilość i wartość/ ze wskazaniem użytkownika tj. stanowisk pracy w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Proszę również o podanie terminów realizacji zakupu wyposażenia (pkt 2) interpelacji.

Interpelacja 1572

Anna Kossakowska

22.11.2005r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: W związku z podjęciem uchwały /druk nr 878/ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proszę o przedstawienie informacji dotyczącej zakupu materiałów /  rodzaj, ilość i szacowana wartość zakupu/ oraz o wyspecyfikowanie wyposażenia / rodzaj, ilość i wartość/ ze wskazaniem użytkownika tj. stanowisk pracy w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Proszę również o podanie terminów realizacji zakupu wyposażenia (pkt 2) interpelacji.

Uzasadnienie interpelacji:

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Anna Kossakowska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 01 grudnia 2005, godzina 13:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 015
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji