Wioletta Maria Kulpa / 2015-01-16 / 92
Budowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, Sienkiewicza 38 i 13 a

Płock, dn. 16.01.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

INTERPELACJA


dotyczy budowy budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, Sienkiewicza 38
i Sienkiewicza 13 a
Podczas wspólnego posiedzenia komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka, gdzie omawiany był projekt budżetu na 2015 rok jedno z moich pytań dotyczyło remontu kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 6. Uzyskałam między innymi informację, że w budynku będzie 6 mieszkań komunalnych, a koszt realizacji inwestycji, to kwota 2.559.000 zł.
W związku z pojawiającymi się informacjami wypowiadanymi przez radnych i osoby z ramienia Urzędu Miasta Płocka lub spółki MZGM-TBS proszę o udzielenie wyjaśnień z przedmiotowej sprawie.

Dotyczy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
1.Pan radny Wojciech Hetkowski i Pan radny Tomasz Kominek wypowiadali publiczne słowa, że projekt jest obarczony błędem – pomyłką pisarską. Na czym polega ta pomyłka pisarska dotycząca projektu za który już uregulowano należność? Dlaczego na posiedzeniu komisji nikt radnym nie przedstawił takiej informacji? Kiedy Urząd Miasta Płocka powziął informację o rzekomej pomyłce pisarskiej?
2.Zadanie jest w wydziale Gospodarki Mieniem z kwotą na realizację 725.830. Dlaczego przekazano zadanie do spółki MZGM-TBS?
3.Czy projekt techniczny realizacji tego zadania wynosił 58.000 złotych?
4.Czy miasto przekazało spółce MZGM-TBS środki w wysokości 58.000 na projekt techniczny?
5.Proszę o podanie nazwy firmy wykonującej projekt techniczny wraz z siedzibą tej firmy.
6.Ile razy w trakcie trwania sporządzania dokumentacji firma wykonująca projekt techniczny spotkała się z konserwatorem zabytków, aby uszczegółowić pewne wymagania lub porozumieć się w sprawie zastąpienia pewnych elementów innymi znacznie tańszymi? Moje pytanie jest bardzo zasadne z racji, iż firma wykonująca projekt techniczny nie pochodzi z Płocka.
7.Dlaczego zamiast zszywania ścian wewnętrznych nie zaproponowano zburzenia ścian wewnętrznych, na co zezwala konserwator budynków, z reguły pozostawiane są ściany zewnętrzne?
8.Proszę o możliwość zapoznania się z kosztorysem?
9.Czy Urząd Miasta Płocka nie rozważa wstrzymania inwestycji i wykonania audytu przedstawionej dokumentacji z uwagi nie niebagatelną kwotę ponad 12.000 złotych za m2?
10.Zgodnie z przedstawionym projektem budżetu nie możemy dywagować, czy inwestycja będzie kosztowała 9.000, czy 10.000 za m2. Radni przyjmują dokument w takiej wersji, jaką proponuje Prezydent i nie wiemy za jaką kwotę zostanie rozstrzygnięty przetarg, chyba że Urząd Miasta ma inną wiedzę i już wie kto wygra przetarg i za jaką kwotę?
11.Kiedy jest planowane uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego i dlaczego w opisie zadania „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6” nie ma słowa o staraniach związanych z dofinansowaniem, tak jak to uczyniono w pisie do inwestycji przy Sienkiewicza 38?
12.Proszę o przedstawienie informacji jaka jest powierzchnia użytkowa i całkowita.


Dotyczy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 38 i 13a
1.W przypadku tych dwóch inwestycji zaplanowano w roku 2015 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Kto będzie realizował te dwie inwestycje?
2.Czy w/w budynki również stanowią obiekty znajdujące się na liście konserwatora zabytków?
3.Jaki jest planowany koszt realizacji inwestycji w/w budynków wg. danych Wydziału Gospodarki Mieniem?
4.Proszę o podanie ilości lokali, powierzchni użytkowej i całkowitej w obu budynkach z podziałem na metraże poszczególnych lokali.
5.W przypadku budynku przy ul. Sienkiewicza 13a zaplanowano również w budżecie realizację zadania. Proszę o podanie informacji w jakim zakresie będzie możliwe rozpoczęcie za zaplanowane łączne koszty w budżecie na poziomie 300.000 złotych?


Ponadto proszę o przedstawienie informacji, czy były w ostatnim czasie realizowane przebudowy w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub objętych strefą ochrony konserwatorskiej. Zwracam się z wnioskiem o przedstawienie metrażu powierzchni użytkowej i całkowitej, określenia ilości mieszkań, kosztu wykonania 1 m2, kosztu projektu technicznego.


/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 19 stycznia 2015, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 697 184
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji