Teresa Kijek / 2019-10-25 / 665
Dokonanie nasadzeń krzewów w pasie drogowym ulicy Dobrzykowskiej na wysokości posesji od nr 3 do skrzyżowania z ulicą Wąską

Teresa Kijek
Imię i nazwisko


24.10.2019 r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji:  W związku z interwencją Mieszkańców proszę o rozważenie podjęcia działań w celu dokonania nasadzeń krzewów w pasie drogowym ulicy Dobrzykowskiej na wysokości posesji od nr 3 do skrzyżowania z ulicą Wąską.

Uzasadnienie interpelacji: ...............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
......................................................................................................................
Załączniki: .......................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................../-/ Teresa Kijek

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 28 października 2019, godzina 14:57)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 578
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji