Elżbieta Popczuk / 2005-07-05 / 1323
Dotyczy: wysokości dopłat za zużycie wody przez mieszkańców bloków komunalnych oraz metod naliczania i wysokości dopłat za zużycie wody w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Elżbieta Popczuk

nr 1323

Płock 05.07.2005

I N T E R P E L A C J A

Dotyczy: wysokości dopłat za zużycie wody przez mieszkańców bloków komunalnych oraz metod naliczania i wysokości dopłat za zużycie wody w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.


Dziękuję za odpowiedź na moją interpelację złożoną w dniu 13.06.2005r (BRM.0057/1309/05). W moim odczuciu odpowiedź jest wymijająca i niekompletna. Ponownie proszę o wyjaśnienie, dlaczego w większości bloków mieszkalnych, w których znajdują się lokale użytkowe, mieszkańcy zmuszeni są do uiszczenia wyższych dopłat za wodę niż w blokach, w których takich lokali nie ma. Odpowiedź na interpelację, że część lokali użytkowych posiada odrębne ujęcia wody, a w pozostałych podstawę rozliczeń stanowi zawarta umowa jest dla mnie nie satysfakcjonująca. Większość, jeżeli nie wszyscy lokatorzy też mają zawartą umowę na wynajem i formy rozliczeń za zużyte media.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedź na poniższe pytania:
1.Jaką metodą są rozliczane lokale użytkowe, jeżeli mieszkańców rozlicza się na podstawie zameldowanych w mieszkaniu osób?
2.Czy przy naliczaniu dopłat (jeżeli takowe były) brano pod uwagę ilość zatrudnionych osób, rodzaj prowadzonej działalności oraz czas otwarcia lokali użytkowych?
3.Jaką dodatkową kwotą zostały obciążone lokale użytkowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych- za zużycie wody?
4.Ile wynosiła dopłata w tych budynkach za zużycie wody na jednego mieszkańca?
5.Ile lokali i jakie ma swoje oddzielne ujęcie wody?

Odpowiedzi na powyższe pytania proszę udzielić w rozbiciu na poszczególne lokale użytkowe- oczywiście jestem zainteresowana tylko lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych.

/-/ Elżbieta Popczuk

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 19 lipca 2005, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 477
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji