Wioletta Maria Kulpa / 2015-04-07 / 365
Wynajem budynku administracyjno-gospodarczego w ZOO

Płock, dn. 7.04.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. wynajmu budynku administracyjno-gospodarczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym  w Płocku


W związku z unieważnieniem przetargu na wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną w budynku administracyjno-gospodarczym ZOOBAR proszę o informację, na jakiej podstawie główny księgowy Pani Kamila Wiśniewska działająca z up. Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku podpisała się pod rozstrzygnięciem unieważniającym przetarg.
Zgodnie z par. 7 pkt. 2 ppkt. j Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do kompetencji Zastępcy Dyrektora jednostki należy nadzór nad prawidłowością przygotowania i przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą PZP. Natomiast w par. 9 znajdują się kompetencje głównego księgowego, wśród których nie ma nic mowy o przetargach. Nadmieniam, że w strukturze organizacyjnej znajduje się komórka zajmująca się wyłącznie przetargami.
Ponadto proszę o udzielenie informacji na podstawie umowy najmu, której treść znajduje się w BIP, czy firma która zaproponowała najwyższą ofertę p. B. Woroniecka ( 55 zł/m2) składa wniosek o sprzedaż alkoholu w tym punkcie. Zgodnie z umową, która znajduje się w BIP (par. 2 pkt. 1 ) przedmiotem działalności jest przygotowanie i serwowanie różnego rodzaju posiłków, deserów, napojów chłodzących dla zwiedzających MOZ w Płocku.
Nie ma mowy o napojach alkoholowych. Oczywiście w pkt. 2 tego samego paragrafu przeznaczenie najmu można zmienić wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. Czy podobne zapisy nie dają możliwości zmiany zasad i nie wpływają na brak transparentności rozstrzygnięć przetargowych?
Być może po wpisaniu od razu sprzedaży napojów alkoholowych oferentów byłoby o wiele więcej, a także wysokość ofert byłaby na wyższą stawkę.

Mam kilka istotnych uwag do treści umowy, która może sugerować na negatywne skutki dla strony wynajmującej.
W myśl zapisu par. 3 pkt. 2 okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony o maksymalnie 1 rok, ale (uwaga!!!) na wniosek „Najemcy”. Przecież najemca może złożyć wniosek wyłącznie o przedłużenie do końca września (o 9 miesięcy), czyli na najbardziej atrakcyjny czas dla prowadzenia swojej działalności. Umowa winna obowiązywać na ściśle określony czas, czyli do końca 2015, jak zapisano w par. 3 pkt. 1 umowy najmu. Ogłoszenie przetargu na wynajem powierzchni od X/2016 będzie niekorzystne dla ZOO, z uwagi na ponad półroczny „martwy” handel na terenie ZOO.
Tu znów w moim przekonaniu naruszona jest zasada transparentności.
Nieprecyzyjny zapis par. 5 pkt. 1 nie określa, czy płatność czynszu następująca do 7-go każdego miesiąca następuje z góry, czy z dołu.
Z kolei zapis par. 5 pkt. 5 w kwestii dotyczącej opłat eksploatacyjnych nie obejmuje opłat za kanalizację (wywóz nieczystości, jak mniemam firma będzie regulować na podstawie odrębnej umowy, a od lipca 2015 podatek śmieciowy).
Par. 5 pkt. 8 dotyczy potrącenia przez „Wynajmującego” zaległego czynszu z kaucji. Jednak termin uzupełnienia kaucji po jej potrąceniu w terminie 24 dni, jest bardzo długi.
W par. 7 pkt. 3, w którym mowa jest o ubezpieczeniu przedmiotu najmu przez „Najemcę”, czy jest określony termin dokonania ubezpieczenia, którego w umowie niestety brakuje np. od chwili podpisania umowy.
Mam nadzieję, że te kilka uwag posłuży do wyeliminowania na przyszłość pewnych nieścisłości, a także zwiększy transparentność rozstrzyganych przetargów.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 08 kwietnia 2015, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 204
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji