Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1489 z dnia 18 października 2021r.
Unieważnionego przez Wojewodę Mazowieckiego pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Miasta Płocka dla Firmy Budizol

                                                                                                                                                       Płock, dn. 14.10.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                         INTERPELACJA


dot. unieważnionego przez Wojewodę Mazowieckiego pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Miasta Płocka dla Firmy Budizol

Urząd Miasta Płocka wydał pozwolenie na budowę budynku wielokondygnacyjnego na płockiej skarpie dla Firmy Budizol. Tymczasem według mojej wiedzy Wojewoda Mazowiecki unieważnił pozwolenie stwierdzając w treści uzasadnienia, iż wystąpiło po stronie UMP rażące naruszenie prawa.
W związku z faktem, że działka na której ma zostać umiejscowiona inwestycja budzi wiele emocji i pytań ze strony mieszkańców proszę po pierwsze o udostępnienie w odpowiedzi na moją interpelację pisma Wojewody Mazowieckiego w w/w temacie.
Proszę również o ustosunkowanie się właściwych merytorycznie pracowników za pośrednictwem prezydenta jakie podjęto działania w celu wydania pozwolenia na budowę dla inwestora z rażącym naruszeniem przepisów prawa.  Jakie zamierza Urząd Miasta Płocka podjąć kroki w temacie ewentualnego odwołania się od decyzji i czy planuje odwołanie.
                                                                                                                                            Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 18 października 2021, godzina 13:22)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 1 156
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 listopada 2021, godzina 10:54
  • Historia aktualizacji

  • 02 listopada 2021, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu
    18 października 2021, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu