Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1989 z dnia 17 lutego 2023r.
Remont ul. Na Skarpie i likwidacja garaży

                                                                                                                                                               Płock, 15.02.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                          INTERPELACJA


Dotyczy remontu ul. Na Skarpie i likwidacji garaży

Urząd Miasta Płocka a ściślej Prezydent Miasta Płocka zaplanował remont ulicy Na Skarpie w jej fragmencie na odcinku 32 garaży wzdłuż wspomnianej ulicy. Cały remont pod nazwą „Realizacja inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi gminnej nr 520146W ulicy Na Skarpie w Płocku wraz z przebudową drogi innej kategorii: drogi wojewódzkiej nr 599 – ul. Dobrzyńskiej oraz drogi gminnej nr 520094W ul. Jasnej w Płocku na odcinku od km.0+000 do km. 0+444 o łącznej długości I=444mb” ma polegać na wyburzeni 32 garaży, które są od nr 9 do 32 własnością prywatną i powstaniu w tym miejscu zamiast 32 miejsc parkingowych (miejsca w garażach) jedynie 10-ciu (sic!), oraz ścieżki rowerowej która nie będzie w żadnej mierze połączona z siecią dróg dla jednośladów, ponieważ nie ma realizacji przebicia do ul. Kazimierza Wielkiego.
Na mapach mieszkańcy mają zobrazowany fragment ulicy Na Skarpie jedynie z poszerzeniem ulicy Na Skarpie na długości 32 garaży, na tej długości znajduje się również ścieżka rowerowa i zieleń. Nic więcej nie wynika dla mieszkańców poza smutnym bilansem miejsc parkingowych – 22, co znacznie utrudni możliwość parkowania w tym obszarze.
    1. W jakim zakresie zostanie wykonana planowana przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Dobrzyńskiej – proszę o pokazanie na mapie i opisanie zakresu przebudowy ul. Dobrzyńskiej i jej wpływu na poprawę bezpieczeństwa?
    2. Dlaczego w zawiadomieniu UMP z dnia 30.01.2023 znak WOP-IV-ZP.6833.7.2023.AC podpisanego przez Panią Beatę Olesińską z up. Prezydenta powołujecie się Państwo na konieczność realizacji tej inwestycji nadając jej rygor natychmiastowej realizacji z uwagi na ważny interes społeczny jakim jest pilna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie wykorzystując zapis art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych który stanowi, że jeżeli decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności, to decyzje ustalające odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Tym samym dzierżawa wieczysta ustanowiona na gruncie pod tymi garażami ustaje, kiedy decyzja o inwestycji drogowej staje się ostateczna. Zatem, jeśli powołujecie się Państwo na względy bezpieczeństwa, to proszę okazać się statystykami policyjnymi o ilości kolizji i wypadków drogowych spowodowanych przez kierowców wjeżdżających, bądź wyjeżdżających z garaży w ciągu ostatnich 10 lat. Śmiem twierdzić, że większe zagrożenie mogą wzbudzać pojazdy zaparkowane wzdłuż ulicy Na Skarpie od ronda na całej długości garaży, choć też nie powoduje to tak dużego zagrożenia w ruchu.
    3. Czy planowana przebudowa ul. Na Skarpie będzie dawała możliwość parkowania samochodów wzdłuż ulicy Na Skarpie po prawej stronie naprzeciwko dotychczasowych garaży, jeśli nie to bilans mniejszej ilości miejsc parkingowych powiększy się z -22 do -32.
    4. Znów pojawia się pytanie, czy realizujemy inwestycje drogowe tylko na dziś lub wczoraj. Za garażami znajduje się duży parking, na którym parkują okoliczni mieszkańcy. Czy zatem UMP nie rozważał możliwości oczywiście po wypłacie odszkodowań i konsultacjach z mieszkańcami, wyburzenia garaży i na wspólnym terenie obecnego parkingu i przestrzeni po garażach wybudowania parkingu przynajmniej dwupoziomowego, który zabezpieczy potrzeby parkingowe mieszkańców?
    5. Za blokami od Na Skarpie 2 do 8 znajdują się tereny zielone – w zasadzie w dużej mierze trawa, oraz wokół tych bloków. Czy ta przestrzeń była kiedykolwiek w jakimś zakresie rozważana na utworzenie miejsc parkingowych? Czy są jakiekolwiek przeciwskazania środowiskowe, aby zrealizować inwestycję parkingową np. z płyt ażutowych?
Mieszkańcy ponadto alarmują, że nie przeprowadzono z nami żadnych rozmów, konsultacji. Otrzymują jedynie kolejne pisma z procedurami, które są dla nich niezrozumiałe. Zostali totalnie zlekceważeni przez włodarzy tego miasta.
                                                                                                            Wioletta Kulpa
Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 17 lutego 2023, godzina 11:27)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 846
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 02 marca 2023, godzina 16:10
 • Historia aktualizacji

 • 02 marca 2023, godzina 16:10 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 11:28 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 11:28 Aktualizacja dokumentu