Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1482 z dnia 14 października 2021r.
Wycięcia topól przy ul. Góry 1


Jerzy Seweryniak
Imię i nazwisko
                                                                                                                                                                      12.10.2021
                                                                                                                                                   data złożenia interpelacji

                                                                               I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: Do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.
Zwracam się d Prezydenta w imieniu mieszkańców Osiedla Góry – blok nr 1 i 3 o wycięcie na koszt miasta dwóch topoli, które zagrażają dzieciom i rodzicom przechodzącym ścieżką znajdującą się w pobliżu ww. drzew. Drzewa są w bardzo złym stanie. Na prośbę mieszkańców zaprosiłem na wizję lokalną Pana Prez. Zielińskiego i P. Dyr. Rejonu Dróg Miejskich. Pan Prezydent Zieliński obiecał mieszkańcom na spotkaniu, że wyrazi zgodę po otrzymaniu pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wspólnota mieszkaniowa zwróciła się z prośbą do ww. instytucji i otrzymała pozytywną decyzję, którą załączam.

Uzasadnienie interpelacji: W załączeniu przekazuję prośbę mieszkańców i związaną z tą sprawą dokumentację.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Załączniki: .....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
............................................................................................................................................................................................
                                                                                                                             /-/ Jerzy Seweryniak
 


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 miesiąc temu (piątek, 15 października 2021, godzina 10:56)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 276
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 października 2021, godzina 15:01
 • Historia aktualizacji

 • 27 października 2021, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2021, godzina 11:00 Aktualizacja dokumentu
  15 października 2021, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu