Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-06-03 / 1300
W sprawie powołania przez prezydenta Płocka pełnomocnika ds. inwestycji w kontekście zakresu obowiązków dotychczasowego zastępcy prezydenta ds. inwestycji.

Interpelacja 1300

Zenon Sylwester Wiśniewski

Płock, 03.06.2005 r.

INTERPELACJA

Temat: W sprawie powołania przez prezydenta  Płocka pełnomocnika ds. inwestycji w kontekście zakresu obowiązków dotychczasowego zastępcy prezydenta ds. inwestycji.

Uzasadnienie: W związku z informacją o powołaniu pełnomocnika prezydenta ds. inwestycji nasuwa mi się kilka pytań:
1.Czy prawdą jest że został powołany pełnomocnik prezydenta ds. inwestycji?
2.Czy pełnomocnik prezydenta Płocka jest płocczaninem? Proszę podać jego dane oraz doświadczenie zawodowe.
3.Czy oznacza to, że inwestycje miejskie zostaną odebrane zastępcy prezydenta Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu?
4.Czy inwestycje zostaną odebrane w całości, części czy tylko z uwagi na ich strategiczne znaczenie?
5.Jakie obowiązki pełnił będzie aktualnie zastępca prezydenta  Pan Kolczyński? Jakie piony zostały w jego zakresie obowiązków, czy też będzie on zastępcą tzw. „bez teki”.
6.Czy powołanie nowego „szefa” inwestycji miejskich, oznacza brak kompetencji dotychczasowego „szefa” tj. zastępcy prezydenta ds. inwestycji?
7.Co skłoniło Prezydenta do tworzenia nowego stanowiska w Urzędzie Miasta Płocka? Czyżby brak realizacji inwestycji w roku 2003 za około 7 mln złotych a w 2004 za około 30 mln złotych.
8.Czy w strukturze organizacyjnej Urzędu jest takie stanowisko i czy są środki finansowe na jego realizację?


Sprawa jest bardzo ciekawa z uwagi na aspekt społeczny. Brak realizacji terminowo inwestycji to fakt. W roku bieżącym również nie jest najlepiej, mamy już połowę roku a inwestycji jak na lekarstwo. Do odpowiedzi proszę załączyć wykaz inwestycji rozpoczętych w tym roku oraz spis wszystkich inwestycji zaplanowanych na ten rok wraz  z podanymi kwotami netto i brutto wszystkich zadań inwestycyjnych.

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 10:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 076
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji