Małgorzata Maria Ogrodnik / 2020-06-09 / 1039
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Na Skarpie

Małgorzata Ogrodnik
Imię i nazwisko


08.06.2020r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Na Skarpie.


Uzasadnienie interpelacji:


W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Osiedla Skarpa zwracam się z prośbą o zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Na Skarpie pomiędzy blokami 2 i 8. Teren ten należy do zasobów miejskich i od wielu lat jest porośnięty głównie jęczmieniem i trawą. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o dokonanie rewitalizacji tego „trawnika” i wykonanie nasadzeń np. krzewów ozdobnych, kwiatów,  iglaków, które poprawią estetykę tej części Osiedla.

           Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: naprawy i remonty bieżące.
Załączniki: zdjęcia poglądowe.
Małgorzata Ogrodnik

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 miesiące temu (wtorek, 16 czerwca 2020, godzina 13:26)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 177
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji