Violetta Kulpa / 2005-09-27 / 1411
Przedmiot, temat interpelacji: zagospodarowanie placu zabaw przy nowo - oddanych budynkach przez MZGM- TBS Sp. z o.o. przy ul. Kochanowskiego 13.

Interpelacja 1411

Violetta Kulpa

27.09.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: zagospodarowanie placu zabaw przy nowo - oddanych budynkach przez MZGM- TBS Sp. z o.o. przy ul. Kochanowskiego 13.

Uzasadnienie  interpelacji: W ślad za pismem Rady Osiedla “Kochanowskiego” nawiązującego do kwestii zagospod. terenu za oddanymi blokami przez MZGM- TBS na plac zabaw dla dzieci proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających w tym kierunku. Pragnę zauważyć, że na tym terenie nie ma podobnych miejsc, dlatego powstanie placu zabaw na terenie osiedla Kochanowskiego jest zasadne. Ponadto są deklaracje ze strony Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokat.- Własnościowej dotyczące partycypowania w kosztach zagospodarowania i eksploatacji placu zabaw.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Violetta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 października 2005, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 092
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji